Հետևյալ հավասարման մեջ \(a\) փոփոխականը արտահայտիր \(b\)-ի միջոցով՝ 4a+7b=20 (նշանը և թիվը գրիր առաջին պատուհանի մեջ, իսկ տառն՝ առանց բացատների գրիր երկրորդում):
 
Պատասխան՝ a=5ii