Լուծիր հավասարումների համակարգը՝ -10k=6k+m=10
Պատասխան՝ k=im=i