Համակարգը լուծիր տեղադրման եղանակով:
 
x3+t2=83x2+t3=3
 
Պատասխան՝ x=it=i