Լուծիր հավասարումների համակարգը:
 
k+t15kt3=12kt63k+2t3=25
 
Պատասխան՝ k=it=i