Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Գծային հավասարումների համակարգ 2Մ.
2. Համակարգի լուծում, երբ հայտնի է փոփոխականը 3Մ.
3. Համակարգի լուծում (երկրորդ հավասարման մեջ փոփոխականն արտահայտված է) 3Մ.
4. Հավասարումների համակարգ (բազմապատկման բաշխական օրենքը) 3Մ.
5. Մի փոփոխականը արտահայտել մյուսով 1Մ.