Համակարգը լուծիր տեղադրման եղանակով:
 
x2y=77x10y=7
 
Պատասխան՝ (i;i)