Համակարգը լուծիր տեղադրման եղանակով:
 
x2v+2=4x=6v
 
Պատասխան՝ x=iv=i