Փոփոխականի ո՞ր արժեքների դեպքում 24t354t2+12t+9 հանրահաշվական կոտորակն իմաստ չունի:
 
Կոտորակն իմաստ չունի, երբ t=i