Պարզեցրու արտահայտությունը` 4x9t23t33x42
  
Յուրաքանչյուր պատուհանում գրիր միայն մեկ թիվ կամ տառ:
 
Պատասխան՝ iiii