Կոտորակները բաժանիր` 7k+7z70:k2+kz20k2 և արդյունքը կրճատիր:
 
Յուրաքանչյուր պատուհանում գրիր միայն մեկ թիվ կամ տառ:
  
Պատասխան՝ ii