Բազմապատկիր կոտորակները` 147x455y9y2x4: Արդյունքը կրճատիր: 
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը, եթե հայտնի է, որ \(V\) -ն և \(N\) -ը դրական թվեր են:  
 
Տեղադրիր` \(V =\), \(N =\)