Բաժանիր հանրահաշվական կոտորակները՝
 
u6uс3a9сa3:u2uсa3aс9
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր արդյունքի նշանը: Եթե արդյունքը դրական է, ապա ռեղադրիր \(«+»\) նշանը:
  
Պատասխան՝ icii