Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Հանրահաշվական կոտորակերի քանորդը (միանդամներ) 2Մ.
2. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (միանդամներ, նշաններ) 2Մ.
3. Հանրահաշվական կոտորակի աստիճանը (միանդամ, թվեր) 2Մ.
4. Հանրահաշվական կոտորակի և միանդամի արտադրյալը 2Մ.
5. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (ընդհանուր արտադրիչ) 3Մ.
6. Հանրահաշվական կոտորակների աստիճանների արտադրյալը 4Մ.