Կատարիր հանրահաշվական կոտորակների բաժանումը`
 
x216x+6410x+20:2x16x24
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակները: