Բազմապատկիր հանրահաշվական կոտորակները՝ r+42r+72r+14r216 և գտիր արտահայտության արժեքը, երբ \(r=5\):
 
Արտահայտության արժեքը հավասար է՝