Կրճատիր x27xx37x2+8x56 հանրահաշվական կոտորակը:
  
Գործողությունների նշանները տեղադրիր առանձին պատուհաններում:
 
Պատասխան՝ xx2ii