6yu2+6uy, yuz3u2 և z+18yuz+6yz18uy3u2 կոտորակները բեր ընդհանուր հայտարարի:
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: