Բարդության աստիճանը
00:03:00
1. Համարիչի և հայտարարի նշանների փոփոխումը 1Մ.
2. Կոտորակը բերել պահանջվող հայտարարի 3Մ.
3. Ընդհանուր հայտարարի բերելը 3Մ.
4. Ընդհանուր հայտարար (երկու կոտորակներ) 4Մ.
5. Ընդհանուր հայտարարով կոտորակներ (քառակուսիների տարբերություն) 4Մ.