Հետևյալ կոտորակներից ո՞րն է հավասար 2x14-ի:
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: