Կատարիր կոտորակների հանումը՝ c+636c266cc2
  
Առաջին պատուհանում տեղադրիր կոտորակի նշանը:
 
Պատասխան՝ iii