Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կոտորակների գումարումն ու հանումը (թվեր)

Բարդություն հեշտ

2
2. Հանրահաշվական կոտորակների գումարում (երկանդամներ և թվեր)

Բարդություն հեշտ

2
3. Կոտորակների գումարումն ու հանումը (փոփոխականներ, աստիճաններ)

Բարդություն հեշտ

2
4. Հանրահաշվական կոտորակների գումարը (միանդամներ)

Բարդություն հեշտ

1.5
5. Կոտորակների գումարումն ու հանումը (փոփոխականի և երկանդամի արտադրյալ)

Բարդություն հեշտ

2
6. Թվի և կոտորակի գումարումն ու հանումը

Բարդություն հեշտ

2
7. Փոփոխականի և կոտորակի տարբերությունը

Բարդություն միջին

3
8. Հանրահաշվական կոտորակների տարբերություն (երկանդամ և փոփոխականներ)

Բարդություն միջին

4
9. Երկու հանրահաշվական կոտորակների գումարը (աստիճաններ)

Բարդություն միջին

3
10. Երեք կոտորակների գումար (աստիճաններ)

Բարդություն միջին

3
11. Հանրահաշվական կոտորակների գումար (երկանդամ և փոփոխական)

Բարդություն միջին

4
12. Հանրահաշվական կոտորակների գումարը (ընդհանուր արտադրիչ)

Բարդություն միջին

4
13. Հանրահաշվական կոտորակների գումարը (ընդհանուր արտադրիչներ, տառեր)

Բարդություն միջին

3.5
14. Կոտորակների գումարն ու տարբերությունը (քառակուսիների տարբերություն)

Բարդություն միջին

3
15. Կոտորակների տարբերություն (տարբերության քառակուսի)

Բարդություն միջին

4
16. Կոտորակների տարբերություն (ընդհանուր արտադրիչ, բանաձև)

Բարդություն միջին

4
17. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

3
18. Կոտորակների գումարումն ու հանումը (բանաձև)

Բարդություն բարդ

6
19. Երեք կոտորակների գումար (բանաձև)

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար