Գտիր հանրահաշվական կոտորակների տարբերությունը՝ 13x10x13t3t
 
Պատասխան՝ iiitxi