Գտիր հանրահաշվական կոտորակների գումարը՝ 1d14+12d2d16
 
Պատասխան՝ iii