Գումարիր հանրահաշվական կոտորակները՝ c12c26+cc13
 
Պատասխան՝ iiiici