Գումարը ներկայացրու կոտորակի տեսքով՝ 5dxdy+4nynx
 
Պատասխան՝ ini4iinii