Պարզեցրու արտահայտությունը՝ 5d13+3d
 
Պատասխան՝ idiidi