Արտահայտությունը գրիր կոտորակի տեսքով՝ 8+3c
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: