Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Տարբեր հայտարարներով կոտորակների գումարումը, միանդամներ Տարբեր հայտարարներով կոտորակների գումարումը և հանումը, հայտարարները միանդամներ են
2. Տարբեր հայտարարներով կոտորակների գումարումը և հանումը, բազմանդամներ Տարբեր հայտարարներով կոտորակների գումարումը և հանումը, հայտարարները բազմանդամներ են

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կոտորակների գումարումն ու հանումը (թվեր) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տարբեր հայտարարներով կոտորակների գումարումն ու հանումը, հայտարարները թվեր են
2. Հանրահաշվական կոտորակների գումարում (երկանդամներ և թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Հանրահաշվական կոտորակների գումարումը, հայտարարները տարբեր թվեր են, իսկ համարիչները՝ երկանդամներ
3. Կոտորակների գումարումն ու հանումը (փոփոխականներ, աստիճաններ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տարբեր հայտարարներով կոտորակների գումարումն ու հանումը
4. Հանրահաշվական կոտորակների գումարը (միանդամներ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Հանրահաշվական կոտորակների գումար, հայտարարները միանդամներ են
5. Կոտորակների գումարումն ու հանումը (փոփոխականի և երկանդամի արտադրյալ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կոտորակների գումարումն ու հանումը, փոփոխականի և երկանդամի արտադրյալ
6. Թվի և կոտորակի գումարումն ու հանումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Արտահայտությունը բերվում է կոտորակի
7. Փոփոխականի և կոտորակի տարբերությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Արտահայտությունը պետք է ներկայացնել կոտորակի տեսքով
8. Հանրահաշվական կոտորակների տարբերություն (երկանդամ և փոփոխականներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Հաշվել հանրահաշվական կոտորակների տարբերությունը, երկանդամ և փոփոխականներ
9. Երկու հանրահաշվական կոտորակների գումարը (աստիճաններ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Երկու հանրահաշվական կոտորակների գումարը, հայտարարները աստիճաններ են
10. Երեք կոտորակների գումար (աստիճաններ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Երեք կոտորակների գումարը պետք է ներկայացնել կոտորակի տեսքով
11. Հանրահաշվական կոտորակների գումար (երկանդամ և փոփոխական) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Հանրահաշվական կոտորակների գումար, հայտարարներում երկանդամ և փոփոխական
12. Հանրահաշվական կոտորակների գումարը (ընդհանուր արտադրիչ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կոտորակները բերվում են ընդհանուր հայտարարի
13. Հանրահաշվական կոտորակների գումարը (ընդհանուր արտադրիչներ, տառեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3.5Մ. Կոտորակների գումարում, հայտարարներում երկանդամներ են, ընդհանուր արտադրիչներ, տառեր
14. Կոտորակների գումարն ու տարբերությունը (քառակուսիների տարբերություն) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կոտորակների գումարն ու տարբերությունը, կիրառվում է քառակուսիների տարբերության բանաձևը
15. Կոտորակների տարբերություն (տարբերության քառակուսի) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կոտորակների տարբերությունը պետք է ներկայացնել կոտորակի տեսքով
16. Կոտորակների տարբերություն (ընդհանուր արտադրիչ, բանաձև) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է կատարել կոտորակների հանման գործողությունը
17. Արտահայտության արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել արտահայտության արժեքը, նախապես կատարելով գործողությունը
18. Կոտորակների գումարումն ու հանումը (բանաձև) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Տարբեր հայտարարներով կոտորակների գումարումն ու հանումը, կրճատ բազմապատկման բանաձևեր
19. Երեք կոտորակների գումար (բանաձև) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 7Մ. Պետք է գումարել երեք կոտորակներ, կիրառելով կրճատ բազմապատկման բանաձևը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Հանրահաշվական կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերելը» թեմայից 00:05:00 հեշտ 12Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ իրարից տարբեր հայտարարներով հանրահաշվական կոտորակների գումարի և տարբերության վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Հանրահաշվական կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերելը» թեմայից 00:10:00 հեշտ 21.5Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ իրարից տարբեր հայտարարներով հանրահաշվական կոտորակների գումարի և տարբերության վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Հանրահաշվական կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերելը» թեմայից 00:15:00 միջին 17Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ իրարից տարբեր հայտարարներով հանրահաշվական կոտորակների գումարի և տարբերության վերաբերյալ