Այս՝ n18+n+116 գումարը ներկայացրու հանրահաշվական կոտորակի տեսքով:
 
Պատասխան՝ iiii