Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Կոտորակների գումարումն ու հանումը (թվեր) 2Մ.
2. Կոտորակների գումարումն ու հանումը (փոփոխականներ, աստիճաններ) 2Մ.
3. Կոտորակների գումարումն ու հանումը (փոփոխականի և երկանդամի արտադրյալ) 2Մ.
4. Փոփոխականի և կոտորակի տարբերությունը 3Մ.
5. Երկու հանրահաշվական կոտորակների գումարը (աստիճաններ) 3Մ.