Կատարիր գործողությունները` 144t2144t2972t12t312t+3+9144t29
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: