Հաշվիր կոտորակների տարբերությունը՝ xx+22xx24
Պատասխան՝ ixB
 
Ինչի՞ է հավասար հայտարարը` \(B\)-ն: