Պարզեցրու t2t918t81t9 արտահայտությունը:
 
Պատասխան` iii