Բարդության աստիճանը
00:03:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Հանրահաշվական կոտորակների գումար, համարիչները հավասար են կամ հակադիր 3Մ.
2. Կոտորակների գումարում կամ հանում (երկանդամի քառակուսի) 3Մ.
3. Հանրահաշվական կոտորակների տարբերություն 3Մ.
4. Ամբողջ հայտարարներով կոտորակների գումարումը (հանումը) 2Մ.