Համարակալիր գործողությունների հերթականությունը:
 
zpp2z2p2:iz+p2zp+izpz+pizp2z+pipzp