Ներկայացրու կոտորակի տեսքով՝ z281z+21z2+9zz+9z22z
 
Պատասխան՝ iiii2