Պարզիր, թե արդյո՞ք նույնություն է 8zmzm1z+mzmmz=7m հավասարությունը:
 
Ձախ մասը ձևափոխելով ստանում ենք՝
(ընտրիր ճիշտ տարբերակը)
Տրված հավասարությունը նույնություն :