Պարզեցրու արտահայտությունը՝ m25m+2525m215m2+mm3+125m+55m2m:4m2+5m25m+22420m
Պատասխան` ii