Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Գործողությունների հերթականությունը 2Մ.
2. Կոտորակի և գումարի արտադրյալ 3Մ.