Տրված է \(y =\)105x ֆունկցիան: Գտիր \(y\) -ը, եթե \(x =\)7
  
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնորդականը: 
 
Պատասխան՝ \(y =\)