Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Աղյուսակի լրացում

Բարդություն հեշտ

1.5
2. Գրաֆիկի կառուցում

Բարդություն հեշտ

2
3. Գրաֆիկի գտնվելու քառորդները

Բարդություն հեշտ

1
4. Կետի պատկանելը գրաֆիկին

Բարդություն հեշտ

1
5. Ֆունկցիայի արժեքը, փոփոխականը հայտարարում է

Բարդություն հեշտ

1
6. Պարամետրի որոշումը

Բարդություն հեշտ

2
7. Ֆունկցիայի արժեքի հաշվում

Բարդություն միջին

2
8. Կետի պատկանելը քառակուսի արմատի ֆունկցիայի գրաֆիկին

Բարդություն միջին

3
9. Կետի պատկանելը գրաֆիկին, կոտորակներ

Բարդություն միջին

3
10. Արժեքների հաշվում

Բարդություն միջին

2
11. Կետի պատկանելը կամ ոչ քառակուսի արմատի գրաֆիկին

Բարդություն միջին

2
12. Ֆունկցիայի արժեքի հաշվում, արմատը հայտարարում է

Բարդություն միջին

2
13. Ֆունկցիայի հատկությունները

Բարդություն միջին

1
14. Իռացիոնալ հավասարման լուծում

Բարդություն բարդ

3
15. Երկու բանաձևեր

Բարդություն բարդ

3
16. Հավասարման լուծում

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ