Ֆունկցիան տրված է fx=4x բանաձևով: Հաշվիր f8+f-6
Անհրաժեշտության դեպքում արդյունքը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականը:
 
Պատասխան՝ f8+f-6=i