Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հակադարձ համեմատականության գործակիցը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գրաֆիկի դիրքը

Բարդություն հեշտ

1
3. Գրաֆիկի կառուցում

Բարդություն հեշտ

1
4. Հակադարձ համեմատական մեծություններ

Բարդություն հեշտ

1
5. Հիպերբոլ

Բարդություն հեշտ

1
6. Ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
7. Կետի պատկանելը գրաֆիկին

Բարդություն հեշտ

2
8. Հակադարձ համեմատականության ֆունկցիայի որոշումը

Բարդություն հեշտ

2
9. Հակադարձ համեմատականության խնդիր

Բարդություն միջին

2
10. Հակադարձ համեմատականության խնդիր (ապրանք, գին)

Բարդություն միջին

2
11. Հակադարձ համեմատականության գրաֆիկի կառուցում

Բարդություն միջին

4
12. Հակադարձ համեմատականության ֆունկցիայի արգումենտը

Բարդություն միջին

3
13. Տնտեսագիտական խնդիր

Բարդություն միջին

4
14. Կետի պատկանելը գրաֆիկին

Բարդություն միջին

2
15. Ֆունկցիայի բանաձևը

Բարդություն միջին

2
16. Ֆունկցիայի արժեքի հաշվում

Բարդություն միջին

2
17. Ֆունկցիայի արժեք, կախված դեպքերից

Բարդություն բարդ

3
18. Արժեքների գումար

Բարդություն բարդ

3
19. Արգումենտի արժեքը

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար