Տրված է \(y =\)15x ֆունկցիան: Գտիր \(y\) -ը, եթե \(x =\)2.8
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնորդականը: 
 
Պատասխան՝ \(y =\)