Ո՞ր դեպքերում են նկարագրված հակադարձ համեմատական մեծություններ: