Կառուցիր y=4x ֆունկցիայի գրաֆիկը: Գրաֆիկի օգնությամբ գտիր.
1) \(y\)-ի արժեքը, եթե x=1
 
2) \(x\)-ի արժեքը, եթե y=-2
 
Պատասխան՝ y=i;x=i