y=kx ֆունկցիայի հատկությունները \(k > 0\) դեպքում
  
Այս ֆունկցիայի հատկությունները նկարագրելիս, կհիմնվենք նրա գրաֆիկի՝ հիպերբոլի վրա:
 
1_3.png
 
1. Ֆունկցիան որոշված է ցանկացած կետում, բացի \(x = 0\) կետից՝ D=;00;+
 
2. Եթե \(x > 0\), ապա \(y > 0\): Եթե \(x < 0\), ապա \(y < 0\)
 
3. Ֆունկցիան նվազում է ;0 և 0;+ միջակայքերի վրա:
 
4. Ֆունկցիան ոչ վերևից, ոչ էլ ներքևից սահմանափակ չէ:
 
5. Ֆունկցիան չունի ոչ մեծագույն, ոչ էլ փոքրագույն արժեքներ:
 
6. Ֆունկցիան անընդհատ է ;0 և 0;+ միջակայքերում, իսկ \(x = 0\) կետում խզվում է:
 
Ուշադրություն
Հիպերբոլի առանձին ճյուղերը հնարավոր է նկարել մատիտի անընդհատ շարժումով: Սակայն ամբողջ հիպերբոլը (երկու ճյուղերը միասին) հնարավոր չէ նկարել առանց մատիտը թղթից պոկելու:
7. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը օրդինատների ամբողջ առանցքն է, առանց \(y = 0\)
կետի՝ y;00;+
 
y=kx ֆունկցիայի հատկությունները \(k < 0\) դեպքում
  
Այս ֆունկցիայի հատկությունները նկարագրելիս, կհիմնվենք նրա գրաֆիկի՝ հիպերբոլի վրա:
 
1_7.png
 
1. Ֆունկցիան որոշված է ցանկացած կետում, բացի \(x = 0\) կետից՝ D=;00;+:
 
2. Եթե \(x < 0\), ապա \(y > 0\): Եթե \(x > 0\), ապա \(y < 0\):
 
3. Ֆունկցիան աճում է ;0 և 0;+ միջակայքերի վրա:
 
4. Ֆունկցիան ոչ վերևից, ոչ էլ ներքևից սահմանափակ չէ:
 
5. Ֆունկցիան չունի ոչ մեծագույն, ոչ էլ փոքրագույն արժեքներ:
 
6. Ֆունկցիան անընդհատ է ;0 և 0;+ միջակայքերում, իսկ \(x = 0\) կետում խզվում է:
 
7. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը օրդինատների ամբողջ առանցքն է, անանց \(y = 0\) կետի՝ y;00;+:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: