Գտիր հակադարձ համեմատականության ֆունկցիայի բանաձևը, եթե հայտնի է, որ նրա գրաֆիկն անցնում է 10;7 կետով:
 
Պատասխան՝ i=ii