Տրված է y=f(x) ֆունկցիան, որտեղ f(x)=-10x: Գտիր f17 -ը:
 
Արդյունքը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականը:
  
Պատասխան՝ f17=i