Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Հակադարձ համեմատականության գործակիցը 1Մ.
2. Գրաֆիկի դիրքը 1Մ.
3. Հիպերբոլ 1Մ.
4. Հակադարձ համեմատականության խնդիր (ապրանք, գին) 2Մ.
5. Ֆունկցիայի արժեքը 1Մ.